Megfelelőség

A Trocellen Csoport megfelelőség alatt nem csak azt érti, hogy betartjuk a törvényeket és a rendelkezéseket, hanem azt is, hogy a vállalattól és annak dolgozóitól mint a társadalom felelős tagjaitól megkövetelt értékekkel és etikai szabályokkal összhangban cselekszünk.

Magatartási kódex

A magatartási kódex meghatározza a viselkedés alapvető szabályait a Trocellen vezetői és alkalmazottai számára. A Trocellen elvárja a Csoport munkavállalóitól, hogy pozitív módon járuljanak hozzá irányítási politikájához, amelyet a mindennapi munka során végrehajtanak. Ezért megköveteli a Csoport dolgozóitól, hogy igazodjanak a Magatartási kódexben megfogalmazott alapértékekhez és alapelvekhez. Ez a következő területeket érinti:

  • Emberi jogok
  • Munkakörülmények és munkakörnyezet
  • Környezet
  • Termékek és szolgáltatások
  • Nemzetközi vállalatok és tranzakciók
  • Tisztességes verseny
  • Az ügyfelekhez, partnerekhez és a társadalomhoz fűződő kapcsolatok
  • A vállalat eszközeinek menedzselése és megőrzése
  • Információ nyilvánosságra hozatala
  • A felsővezetés és az alkalmazottak feladatai és kötelezettségei

A Trocellen CSR Viselkedési kódexe (a Furukawa Electric Group része)

A Trocellen Group a Furukawa Electric Group leányvállalataként az ENSZ Globális Megállapodás aláírója, és követi a Tíz Alapelvet.

Korrupcióellenes politika

A Furukawa Electric csoport tagjaként a Trocellen folyamatosan elkötelezett amellett, hogy a cég vezetése és működése teljes mértékben megfeleljen a korrupcióellenes követelményeknek. A korrupcióellenes jogszabályok világszerte egyre szigorúbbak, a kormányok pedig betartatásukban egyre aktívabbak.

Megfogalmaztuk a Csoport Korrupcióellenes Nyilatkozatát, Korrupcióellenes Útmutató és Korrupcióellenes Szervezet című kiadványunkat, amelynek bevezetésére és megvalósítására a 2013-as pénzügyi évben került sor.

Kihangsúlyozzuk, hogy a Trocellen számára elvi kérdés, hogy betartsa az összes vonatkozó, korrupcióellenes jogszabályt és az összes kapcsolódó helyi rendeletet, amelyek a Trocellen telephelyei szerinti országokban alkalmazandók.

Működésünk során határozottan elutasítjuk minden indokolatlan előny elfogadását vagy nyújtását, és a legmagasabb szintű, tisztességes üzleti magatartásra törekszünk. Ez részben azt jelenti, hogy minden, a szervezetünkkel kapcsolatba álló ügynöktől, de üzleti partnereinktől is megköveteljük, hogy a fenti korrupcióellenes törvényeket ők is tartsák tiszteletben.

A Polifoam Kft. Korrupcióellenes politikája