Megfelelőség

A Trocellen Csoport megfelelőség alatt nem csak azt érti, hogy betartjuk a törvényeket és a rendelkezéseket, hanem azt is, hogy a vállalattól és annak dolgozóitól mint a társadalom felelős tagjaitól megkövetelt értékekkel és etikai szabályokkal összhangban cselekszünk.

Magatartási kódex

A magatartási kódex meghatározza a viselkedés alapvető szabályait a Trocellen vezetői és alkalmazottai számára. A Trocellen elvárja a Csoport munkavállalóitól, hogy pozitív módon járuljanak hozzá irányítási politikájához, amelyet a mindennapi munka során végrehajtanak. Ezért megköveteli a Csoport dolgozóitól, hogy igazodjanak a Magatartási kódexben megfogalmazott alapértékekhez és alapelvekhez. Ez a következő területeket érinti:

 • Emberi jogok
 • Munkakörülmények és munkakörnyezet
 • Környezet
 • Termékek és szolgáltatások
 • Nemzetközi vállalatok és tranzakciók
 • Tisztességes verseny
 • Az ügyfelekhez, partnerekhez és a társadalomhoz fűződő kapcsolatok
 • A vállalat eszközeinek menedzselése és megőrzése
 • Információ nyilvánosságra hozatala
 • A felsővezetés és az alkalmazottak feladatai és kötelezettségei

A Trocellen CSR Viselkedési kódexe (a Furukawa Electric Group része)

A Trocellen Group a Furukawa Electric Group leányvállalataként az ENSZ Globális Megállapodás aláírója, és követi a Tíz Alapelvet.

Korrupcióellenes politika

A Furukawa Electric csoport tagjaként a Trocellen folyamatosan elkötelezett amellett, hogy a cég vezetése és működése teljes mértékben megfeleljen a korrupcióellenes követelményeknek. A korrupcióellenes jogszabályok világszerte egyre szigorúbbak, a kormányok pedig betartatásukban egyre aktívabbak.

Megfogalmaztuk a Csoport Korrupcióellenes Nyilatkozatát, Korrupcióellenes Útmutató és Korrupcióellenes Szervezet című kiadványunkat, amelynek bevezetésére és megvalósítására a 2013-as pénzügyi évben került sor.

Kihangsúlyozzuk, hogy a Trocellen számára elvi kérdés, hogy betartsa az összes vonatkozó, korrupcióellenes jogszabályt és az összes kapcsolódó helyi rendeletet, amelyek a Trocellen telephelyei szerinti országokban alkalmazandók.

Működésünk során határozottan elutasítjuk minden indokolatlan előny elfogadását vagy nyújtását, és a legmagasabb szintű, tisztességes üzleti magatartásra törekszünk. Ez részben azt jelenti, hogy minden, a szervezetünkkel kapcsolatba álló ügynöktől, de üzleti partnereinktől is megköveteljük, hogy a fenti korrupcióellenes törvényeket ők is tartsák tiszteletben.

A Polifoam Kft. Korrupcióellenes politikája

Visszaélés-bejelentő rendszer

A Trocellen-csoport kiemelt vállalati értéke a felelősség.

Felelősség – a lehető legtágabb értelemben – munkatársaink, partnereink, a társadalom és bolygónk iránt. Elkötelezettek vagyunk az átlátható, etikus és a jogszabályoknak megfelelő üzleti magatartás iránt.

A Trocellen Csoport bejelentő rendszereit a Trocellen Csoport kultúrájának és a bizalmon alapuló partnerkapcsolatainak védelme érdekében hoztuk létre a visszaélések korai felderítése és korrekciója érdekében.

A Trocellen Csoport bejelentő rendszerei lehetőséget teremtenek belső és külső partnereink számára, hogy a harmadik fél által irányított, külső rendszereken keresztül teljeskörű anonimitás biztosításával, félelem nélkül elmondhassák és felvethessék aggályaikat.

Miközben teljes mértékben figyelembe veszi, hogy a bejelentőt semmilyen hátrány ne érje, a bejelentéskezelő iroda szigorúan kezeli a bejelentések tartalmát, azonnal kivizsgálja azokat, és megteszi a megfelelő intézkedéseket.

Milyen aggályokat lehet jelenteni?

 • bűncselekmények, beleértve a csalást is
 • jogszabályban meghatározott kötelezettség elmulasztása
 • igazságszolgáltatási visszaélések
 • valaki egészségének és biztonságának veszélyeztetése
 • a környezet károsítása
 • munkavállalói panaszok, a Trocellen Csoport magatartási kódexéhez nem megfelelő viselkedéssel kapcsolatos aggályok, zaklatás vagy diszkrimináció.

Hogyan tegyen bejelentést?

Kérjük, használja az adott Trocellen Csoport tagvállalat neve melletti listában található weboldalt, amelyről jelentést szeretne tenni: