Vezérigazgatói üzenet

Napjainkban a fenntarthatóság az egyik leggyakrabban használt kifejezés üzleti környezetben.

A szinonimáival együtt kiszorítja az olyan szavakat, mint például a növekedés, hatékonyság és profit. De valóban így van? Ez többek között az értékelési mércétől, de különösen a vizsgált időszaktól is függ. Akik rövid távon gondolkodnak, azoknak a fenntarthatóság csak kommunikációs előny lehet, egyéb területeken inkább hátráltatja őket. A következetes fenntarthatósági stratégia kidolgozása és végrehajtása idő- és erőforrás-igényes. Jelentős előrelépést néha csak nagy erőfeszítésekkel és lassan lehet elérni.

Ha azonban valaki hosszabb távon gondolkodik, akkor rá kell jönnie, hogy a fenntarthatóság irányába történő erőfeszítések nem veszik el a figyelmet a hagyományos üzleti értékektől és sikerkritériumoktól, hanem támogatják és keretbe foglalják azokat. Mert ember nélkül nincs vállalkozás. Mert egy pozitív jövő ígérete nélkül nincs miért dolgozni. Mert az egészséges és egyensúlyban lévő környezet, a társadalom jóléte és a felelős üzlet mind alapfeltételei a prosperáló jövőnek.

A Trocellen csoport mindig is nagy jelentőséget tulajdonított a fenntartható vállalatirányításnak, és japán anyavállalatunk, a Furukawa Electric következetesen támogatja a hosszú távú gondolkodást és cselekvést. Így a fenntartható célokra irányuló fókuszunk számunkra magától értetődő.

A Brundtland Bizottság már az 1987-es jelentésében a következőképpen határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen generáció életminőségét, miközben a jövő generációinak megadja a lehetőséget, hogy maguk alakítsák életüket.”

Ez a meghatározás manapság aktuálisabb, mint valaha. Az éghajlatváltozás, az erőforrások szűkössége, a társadalmi egyenlőtlenségek és az erőszakos konfliktusok közepette a fenntartható fejlődés elérése kiemelkedő fontosságú!

Különösen a mai kihívásokkal teli és megterhelő időkben a vezetés feladata, hogy a szervezetben hangsúlyozza a fenntarthatósági stratégia sürgősségét és fontosságát, és ennek megfelelően priorizálja azt.

Céljaink között szerepel a körforgásba történő bekapcsolódás, ennek legfőbb eszköze a cégünknél bevezetett ecodesign megközelítés.

Folyamatos K+F-tevékenységünk egyik fő fókusza olyan alapanyagok és technológiák integrálása, amelyek kedvező hatással bírnak a környezeti fenntarthatóságra.

Munkatársaink know-how-jával együtt úgy alakítjuk át szervezeti struktúránkat és üzleti folyamatainkat, hogy azok pozitív hatással legyenek munkatársaink, üzleti partnereink és helyi közösségeink jólétére és sikerére. Tesszük pedig mindezt tervezett és átlátható módon: tevékenységeinket a legmodernebb módszerekkel mérjük és folyamatosan kiértékeljük, ezekről számot adunk.

A fenntarthatóság egyéni kötelezettségvállalás, de közös siker. Köszönjük partnereink és munkatársaink támogatását és ígérjük, hogy a jövőben is kitartóan fogunk küzdeni, hogy a jövőt úgy adjuk át a következő generációknak, hogy már ne csak a lehetőséget és a célt, hanem a követendő utat is lássák.

Oliver Cordt
vezérigazgató