NATURELOOP

Mi az a NATURELOOP?

A NATURELOOP márkanévhez tartoznak a Trocellen Csoport azon termékei, amelyek a TC Csoport elkötelezettségét bizonyítják és tükrözik a környezeti felelősségvállalás és a folyamatos, fenntartható megoldásokat kínáló innováció iránt. A Trocellen Csoport célkitűzése, hogy 2025-től valamennyi új termék környezetbarát tervezésen alapuló fejlesztésből származzon. A szén-dioxid-semlegességi célkitűzésünk elérése érdekében termékportfóliónk folyamatos fejlesztése áll a vállalati környezeti lábnyom csökkentésére irányuló tevékenységünk középpontjában. A NATURELOOP márkanévvel olyan termékeket emelünk ki, amelyek az iparági és a klasszikus termékportfólióhoz képest jelentős szén-dioxid-kibocsátás-csökkentést eredményeznek.

Miért a NATURELOOP?

A Trocellen Csoport fenntarthatósági stratégiájának környezetvédelmi pillére 2 fő célkitűzésen nyugszik:

1. A „Nature” vagyis „Természet” az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése iránti elkötelezettségünket jelképezi

  • Célunk, hogy hozzájáruljunk egy olyan társadalom megteremtéséhez, amely a természettel összhangban él, NATURELOOP termékeink és szolgáltatásaink révén törekszünk a biodiverzitás megőrzésére;
  • Általános és termékspecifikus tevékenységeink ebben a tekintetben (pl. német, olasz és magyar gyáraink 100%-ban megújuló elektromos áramot használnak; a kimerülő erőforrások felhasználásának minimalizálása bioalapú habunkkal és az erre épülő termékportfóliónk) hatással vannak termékeink környezeti lábnyomának csökkentésére.

2. A „Loop”, azaz „Hurok” szócska pedig jelképezi elkötelezettségünket, hogy aktívan részt vegyünk a körforgásos gazdaság fejlesztésében és működtetésében

  • A lineáris gazdasági modellel ellentétben a körforgásos gazdaság célja, hogy folyamatos anyagáramlást biztosítson azáltal, hogy zárt hurkokat, körforgásokat hoz létre az újrafelhasználás, javítás, újragyártás és újrafeldolgozás folyamatok segítségével. A Trocellen Csoport célja olyan innovációk kifejlesztése, amelyek a környezetbarát tervezésre, az újrafelhasználásra és az újrahasznosításra összpontosítva biztosítják a zárt körforgást.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits