Stratégia és irányítás

Trocellen Csoport Fenntarthatóság jövőkép:

Felelős megoldásokat kínálunk a jövő generációinak szükségleteire.

Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy előmozdítsuk a környezettudatos gondolkodásmódot és megoldásokat az otthon és a munkahely, a mobilitásfejlesztés, egészség, valamint a sport és a jóllét fókuszterületén is.

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy vezető szerepet töltsünk be egy jobb holnap megteremtésében, amit fenntartható értékláncokkal, felelős üzleti gyakorlatokkal és a partnereinkkel való érdemi együttműködéssel érünk el.

Környezeti, társadalmi és felelős irányítási (ESG) szervezet:

A Trocellen Csoport a fenntartható, felelős és megbízható szervezetként való működésének követése érdekében a szervezet egészére kiterjedő ESG (környezet, társadalom és felelős irányítás) fókuszú menedzsment folyamatot hozott létre. A Fenntarthatósági Döntéshozó és Tanácsadó Testület a legfelsőbb szintű vezetők köréből áll, így biztosítva a környezeti, társadalmi és felelős irányítási szempontok bevonását minden stratégiai döntésbe, emellett támogatást nyújt valamennyi részleg számára az ESG megfontolások mindennapi tevékenységekbe történő beépítéséhez.

ESG-stratégia

A fenntartható jövő biztosítása univerzális felelősség, de ahhoz, hogy ezt elérjük, egyéni kötelezettségvállalásokra és következetes, egyéni fellépésre van szükség. A Trocellen Csoportnak ezen a téren is fontos szerepet kell vállalnia, ezért gondos megfontolás és tervezés után lefektettük a vállalati fenntarthatósági stratégiánk alapjait. Azonosítottuk azokat a célokat, amelyeket minden körülmények között meg kell valósítanunk, valamint azokat a tevékenységeket, amelyek segítségével a legnagyobb pozitív hatást tehetjük a jövőre.

A Trocellen Csoport legfőbb ESG fókuszterületei

A Trocellen Csoport a lényegességi értékelés alapján 10 fókuszterületet határozott meg, amelyek köré ESG-programokat és -intézkedéseket szervez.

KÖRNYEZET ÉS ÉGHAJLAT


Elkötelezettek vagyunk bolygónk védelme iránt, ezért a körforgásos gazdaság, a klímaváltozás hatásainak mérséklése és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében tevékenykedünk

  • Dekarbonizációs tevékenységek (Scope 1–2–3.)
  • Környezettudatos termékfejlesztés
  • Termelés során bekövetkező szennyezés megelőzése

TÁRSADALOM ÉS MUNKAVÁLLALÓK


Biztonságos és kellemes munkakörülményeket teremtünk, szerepet vállalva a helyi közösségekben

  • Termékminőség, fogyasztók egészsége és biztonsága
  • Munkahelyi egészségvédelem és biztonság
  • Munkavállalói elégedettség és munkáltatói márkaépítés
  • A helyi közösség bevonása

VÁLLALATIRÁNYÍTÁS ÉS VEZETÉS


Felelősségteljes és átfogó vállalatirányítással kezeljük a kockázatokat

  • Tisztességes üzleti magatartás és megfelelőség
  • Emberi és munkavállalói jogok
  • Fenntarthatósági előírások az ellátási láncban

Fenntartható fejlődési célok (SDG) a gyakorlatban

A Trocellen Csoport célja, hogy számos módon hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez. Vállalati tevékenységeinket figyelembe véve 5 olyan SDG-t veszünk figyelembe, amelyekre a Trocellen közvetlen hatással van.

8. Előmozdítani a hosszan tartó, átfogó és fenntartható gazdasági növekedést, a teljes és eredményes foglalkoztatást, valamint méltó munkát biztosítani mindenki számára

11. A városokat és emberi településeket befogadóvá, biztonságossá, alkalmazkodóvá és fenntarthatóvá tenni

12. Biztosítani a fenntartható fogyasztási és termelési szokásokat

13. Sürgősen cselekedni a klímaváltozás és hatásai leküzdése érdekében

17. Partneri kapcsolatokat kialakítani a fenntartható fejlődés fejlesztésére, és megerősíteni a fenntarthatósági programok végrehajtásának módjait