A Trocellen GmbH ismét sikeresen átment a biztonsági auditon

02.11.2023

Munkatársaink a vállalatunk legfontosabb értékei, ezért a munkahelyi biztonságuk kiemelten fontos számunkra. Ennek az elvnek az alátámasztására már 2017-ben jelentkeztünk a „Sicher mit System” („Biztonság egy rendszer által”) munkavédelmi pecsétre, és sikeresen megfeleltünk a BG RCI szigorú követelményeinek.

A „Sicher mit System” pecsétet – beleértve a DIN ISO 45001 szerinti kiegészítő megfelelőségi vizsgálatot is – olyan vállalatok kapják, amelyeknek a munkahelyi biztonság és egészségvédelem iránti elkötelezettsége túlmutat a jogszabályokban előírtakon.

A háromévente megrendezésre kerülő audit során a BG RCI ellenőrzi, hogy betartottuk-e és végrehajtottuk-e az előírt feladatokat és kötelezettségeket, valamint hogy teljesítettük-e a meghatározott vállalati céljainkat.

Idén már harmadszor kerültünk auditálásra és kaptuk meg a minőségbiztosítási pecsétet, amely mostantól 2026-ig érvényes. Ez ismét megerősíti, hogy a Trocellen GmbH munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszere túlmutat a munkahelyi egészségvédelem és biztonság szisztematikus és szervezeti integrációjára vonatkozó jogszabályi előírásokon.

A pecsét kötelezi a vállalatot a vonatkozó ASM-szabványok betartására, és lehetővé teszi a munkahelyi egészségvédelem és biztonság szisztematikus és hosszú távú fejlesztését. Azt mutatja, hogy a vezetőség megérti és megéli a munkahelyi biztonság kérdését, és hogy az társaságunk vállalati filozófiájának szerves részét képezi. A Trocellen GmbH nagyon komolyan veszi a munkavállalói iránti elkötelezettségét és felelősségét. Folyamatosan fejlesztjük a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítását a tervezés, a végrehajtás, az értékelés és a fejlesztés ismétlődő ciklusa révén. Tudjuk, hogy a kompetencia a biztonsággal és a megbízhatósággal kezdődik.

Ez tesz minket biztonságos és megbízható partnerré – a Trocellennel a jövőt építjük.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy elnyertük ezt a minőségi pecsétet. 2023. augusztus 29-én egy kis ünnepség keretében Lockowandt úr (Felügyelő/BG RCI) adta át a pecsétet a munkavédelmi bizottság tagjainak: Dr. Ross (ügyvezető igazgató), Rosenberg asszony (munkavédelmi szakember), Dr. Ollenschläger (termelési vezető), Seibel asszony (kereskedelmi vezető) és Preckel úr (üzemi tanács elnöke).