Menü
CSR 2

Munkaerő-gazdálkodási politikánk középpontjában olyan dolgozók folyamatos képzése áll, akik képesek arra, hogy a Trocellen Csoport hitvallásának Öt alapelvét saját akaratukból a gyakorlatban is megvalósítsák.

A Trocellen Csoport hitvallása

  1. Magas etikai normákat követünk, és mindennél nagyobbra tartjuk a becsületességet és a tisztességet.
  2. Valamennyi területen folyamatos fejlesztésre, innovációra és vezető szerepre törekszünk.
  3. Olyan gyakorlati megközelítést alkalmazunk, amely minden egyes helyzet valódi oldalát megmutatja – úgy az irodában, a gyárban, mint külső helyszíneken.
  4. Proaktívak vagyunk – megragadjuk a kezdeményezést,  együttműködünk másokkal, és kitartunk mindaddig, amíg megoldást nem találunk.
  5. Nyitott kommunikációs csatornákat működtetünk minden osztály és részleg között, hogy megoszthassuk egymással az elgondolásainkat, és segíthessük egymást a növekedésben.

Más szóval úgy véljük, hogy olyan munkahelyi környezetben, amely minden munkavállalót az emberi jogoknak való megfelelésre és azok figyelembe vételére ösztönöz, a dolgozók maximalizálni tudják képességeiket. Ennek alapján olyan munkaerő-gazdálkodást alkalmazunk, amely kiaknázza a munkavállalók különböző képességeit és személyiségét.

Ez előmozdítja a dolgozói kreativitást, és lefekteti a „folyamatos technológiai innováció” alapkövét.

Az emberi jogok tudatosítása

A Trocellen Csoport társadalmi felelősségvállalási magatartási kódexe kimondja, hogy munkánk során tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, megtiltjuk a hátrányos megkülönböztetést és az emberi jogok megsértését, valamint tiltjuk a zaklatás minden formáját.

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság az egyik legfontosabb irányítási feladat. A Trocellen Csoporton belüli általános szabály: „Első a biztonság – kivétel nélkül.”

A Trocellen a következőket határozta meg iránymutatásként az összes felelős vezető számára:

  1. A munkaegészségügyi és biztonsági előírások betartásával a balesetek kiküszöbölésére törekvés.
  2. Alacsonyabb katasztrófakockázat az alapvető biztonság garantálásával.
  3. A személyi biztonság előmozdítása kommunikációval, képzéssel és az 5S segítségével.
  4. Egészség- és biztonságirányítási rendszer működtetése, és az önállóság elérése önellenőrzéssel, karbantartással és javítással.
  5. Az egészség és a kellemes munkahely megvalósítása a mentális egészségügyi intézkedéseken, valamint az anyagcsere-zavarok külső kiváltó okait megelőző lépéseken keresztül.