Menü
CSR 2

Ügyfeleinkhez fűződő kapcsolatok

A Vállalat valamennyi részlege ISO 9001 minősítéssel rendelkezik. Különféle kezdeményezéseinken keresztül, amelyekkel szabványosítjuk a folyamatainkat, és a minőség folyamatos javítására törekszünk, szeretnénk aktívan hozzájárulni a társadalom jólétéhez.

Tevékenységünk minden egyes szakaszában, a kutatás-fejlesztéstől a gyártásig, az értékesítésig, az ügyfélszolgálatig és a vezetőségig, minden szakaszban és a hierarchia minden szintjén szüntelenül arra törekszünk, hogy igazodjunk a valós tényeken alapuló, PDCA irányítási ciklushoz, termékeinket, az ügyfélszolgálatot és folyamataink minőségét rendszeresen karbantartsuk és továbbfejlesszük, vállalatirányítási politikáinkat pedig a gyakorlatban is megvalósítsuk.

A részvényeseinkhez fűződő kapcsolatok

A Trocellen Csoport vezetése igyekszik tovább javítani az összes érintett féllel ápolt szilárd és baráti kapcsolatunkat. A Vállalati információk időben történő közzétételére vonatkozó saját szabályaink határozzák meg a megfelelő információk megfelelő időben történő nyilvánosságra hozatalának keretrendszerét.

E politika értelmében minden pénzügyi beszámolói tevékenységet az érintett részleg vezetése végez. Ezeket a vállalat pénzügyi osztályán belül fogják össze, és a pénzügyi igazgató felügyeli őket.

Az üzleti partnerekhez fűződő kapcsolatok

A Trocellen Csoport beszerzési politikájához az is hozzátartozik, hogy olyan stratégiai kapcsolatokat alakítson ki az üzleti partnerekkel, amelyek állandóan és folyamatosan biztosítják a beszerzés optimális szintjét. E politika alapján a Trocellen a kölcsönös bizalomra épülő együttműködési kapcsolatokat kíván létrehozni üzleti partnereivel, hogy ily módon járuljon hozzá a fenntartható jövő kialakításához.

Üzleti partnereinkkel folyamatosan olyan kezdeményezéseken dolgozunk, amelyek biztosítják, hogy beszerzési tevékenységünk során minden szempontból megfelelő és tisztességes ügyleteket hajtsunk végre, és figyelembe vegyük az emberi jogokat és a biztonságot, valamint a környezet megóvását.

A közösségekhez fűződő kapcsolatok

A Trocellen Csoport üzleti tevékenységei mellett a társadalmat segítő tevékenységeket is végez, amelyek középpontjában a jövő generációk ápolása, a sport és a kultúra előmozdítása, a természeti környezettel és a helyi közösségekkel való harmonikus együttélés áll. Célja, hogy megőrizze és megszilárdítsa a közösségekhez fűződő, évtizedek óta létező jó kapcsolatait és jobb jövőt biztosítson a következő generációknak.