A Trocellen 2012-ben elnyerte az „ÖKOPROFIT” tanúsítványt

Ezt a projektet egy osztrák szervezet hívta életre azzal a céllal, hogy előmozdítsa a fenntartható fejlődés gyakorlatát egy adott város vagy régió vállalkozásai esetében.

Troisdorfban, a Trocellen GmbH székhelyén 11 vállalat vett részt a projektben. Közös erőfeszítéseik eredményeképpen 246.000 Euro megtakarítást realizáltak évi 655 tonna CO2 kibocsátás csökkenés mellett. Ugyanakkor a program munkahelyek megtartásával és a munkavállalók motiválásával a társadalmi felelősségvállalásra is nagy hangsúlyt helyezett.

A siker egyik fontos tényezője volt a résztvevők, pl. vállalatok, kutatóintézetek és szakértők szoros együttműködése egy hatékony hálózat tagjaként. A 11 résztvevő vállalkozás 1.460 lelkes munkatársa dolgozott a projekten és olyan témájú műhelyfoglalkozásokat tartottak, mint energia, hulladék, veszélyes anyagok, környezetvédelem és energiagazdálkodás, környezetvédelem és munkajog, beszerzés, stb. Az egy éves időszak alatt lezajló projektmunka zárásaként és jutalmaként lehetett megkapni az ún. ÖKOPROFIT tanúsítványt.

A Trocellen büszke erre a teljesítményre és megköszöni minden résztvevő támogatását és hozzájárulását ehhez a sikerhez. Természetesen ez az eredmény csupán egy remek kiindulási pont ahhoz, hogy tovább tökéletesítsük vállalati folyamatainkat és üzleti tevékenységünket, hogy még hatékonyabban és környezetbarátabb módon gazdálkodjunk, miközben munkatársaink elégedettsége és motiváltsága is javul.