Vezetői filozófia

A jövőbe tekintve a Trocellen Csoport vezetősége elkötelezte magát amellett, hogy:

  • vállalkozásunkat a társadalommal és a környezettel összhangban működtessük és a nemzetközi közösség tagjaként a jogszabályokat, a társadalmi normákat, és az etikai szabályokat betartva technológiai innovációval értéket hozzunk létre a társadalom számára.
  • szilárd alapokon nyugvó és baráti kapcsolatot építsünk ki és ápoljunk valamennyi érdekelt féllel, és hozzájáruljunk a társadalom fenntartható fejlődéséhez
  • megfeleljünk az elvárásoknak, s becsületes és tisztességes munkával kiérdemeljük a társadalom belénk fektetett bizalmát
  • minden szinten ápoljuk az emberi erőforrásokat, hogy még sokoldalúbb és kreatívabb szervezetté válhassunk.

Hitvallásunk a következőképpen foglalható össze:

  • Magas etikai normákat követünk, és mindennél nagyobbra tartjuk a becsületességet és a tisztességet.
  • Valamennyi területen folyamatos fejlesztésre, innovációra és vezető szerepre törekszünk.
  • Olyan gyakorlati megközelítést alkalmazunk, amely minden egyes helyzet valódi oldalát megmutatja – úgy az irodában, a gyárban, mint külső helyszíneken.
  • Proaktívak vagyunk – megragadjuk a kezdeményezést, együttműködünk másokkal, és kitartunk mindaddig, amíg megoldást nem találunk.
  • Nyitott kommunikációs csatornákat működtetünk minden leányvállalat, osztály és részleg között, hogy megoszthassuk egymással az elgondolásainkat, és segíthessük egymást a növekedésben.